Xplor komt naar je toe deze lente!

Uitnodiging tot het bijwonen van de regionale bijeenkomsten

Het bestuur van Xplor Nederland heeft in haar vergadering van 19 april jl. de uitvoering van het tijdens de ALV goedgekeurde Plan van Aanpak voor de herijking van de strategie vastgesteld. Als eerste vervolgstap wordt in de periode van 15 mei t/m 16 juni (eenmalig) per regio een bijeenkomst belegd waarin het bestuur met de leden in gesprek gaat over de toekomst van Xplor Nederland.

Zoals op 21 april jl. via een Xplor nieuwsbericht is gecommuniceerd, sturen wij hierbij de uitnodiging voor deze regionale bijeenkomsten. Jullie, de leden, kunnen op verschillende locaties en datums/tijdstippen intekenen. De uitkomst van deze regionale bijeenkomsten vormt de input voor de Benen-Op-Tafel-sessie van het bestuur die op 21 juni a.s. plaatsvindt. Het bestuur zal tijdens deze BOT-sessie een aantal leden uitnodigen om deel te nemen en mee te brainstormen.

Aan de hand van ons huidige ledenbestand hebben we de volgende zes regio’s bedacht:

  • Amsterdam/Noord-Holland/Almere
  • Den Haag/Rotterdam
  • Midden Nederland
  • Brabant/Zuid-Nederland
  • Zuid-Oost Nederland
  • Flevoland/Noord-Oost Nederland

Wat wij van jullie vragen:
Gelieve ons uiterlijk 5 mei a.s. via mail () te laten weten voor welke regionale bijeenkomst je wilt inschrijven – per regio is keuze uit 3 datumopties (zie onder).
De meeste stemmen gelden – d.w.z. dat de datum met het grootste aantal inschrijvingen geselecteerd wordt. Iedere regionale bijeenkomst wordt mede georganiseerd door een regiopromotor.
De bijeenkomst gaat door bij minimaal acht [8] deelnemers en de specifieke locaties worden tijdig bekendgemaakt.
Dit is de agenda die voor iedere bijeenkomst gelijk is.
Na deelname ontvangen jullie een bevestiging.

Amsterdam/Noord-Holland/Almere Woensdag 10 mei
13.00-15.00 uur
Dinsdag 30 mei
10.00-12.00 uur
Donderdag 15 juni
10.00-12.00 uur
Den Haag/Rotterdam Woensdag 10 mei
15.00-17.00 uur
Donderdag 1 juni
15.00-17.00 uur
Dinsdag 6 juni
13.00-15.00 uur
Midden Nederland Woensdag 31 mei
10.00-12.00 uur
Donderdag 1 juni
13.00-15.00 uur
Dinsdag 13 juni
15.00-17.00 uur
Brabant/Zuid-Nederland Woensdag 31 mei
15.00-17.00 uur
Dinsdag 6 juni
15.00-17.00 uur
Donderdag 15 juni
13.00-15.00 uur
Zuid-Oost Nederland Dinsdag 30 mei
15.00-17.00 uur
Woensdag 7 juni
13.00-15.00 uur
Donderdag 15 juni
15.00-17.00 uur
Flevoland/Noord-Oost Nederland Donderdag 18 mei
10.00-12.00 uur
Dinsdag 30 mei
13.00-15.00 uur
Woensdag 7 juni
15.00-17.00 uur

 

Omdat wij belang hechten aan jullie input en jullie deelname positief willen stimuleren, worden uit alle deelnemers aan alle bijeenkomsten, drie (3) deelnemers uitgeloot die naar eigen keuze het volgende aangeboden krijgen:

  1. Een gratis jaarabonnement op een aan het vakgebied gerelateerd tijdschrift, of
  2. gratis toegang tot een aan het domein gerelateerd evenement in Europa, of
  3. gratis deelname aan een aan het domein gerelateerde opleiding.

We zien uit naar jullie reacties. Voor evt. vragen vooraf zijn wij uiteraard bereikbaar.
Graag tot ziens bij één van de regionale bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Xplor Nederland

Laat wat van je horen

*