Voorbereidingen gestart voor eerste seminar van Xplor Nederland samen met VGP

De voorbereidingen zijn gestart voor het eerste seminar georganiseerd door Xplor Nederland en VGP!

Datum: 10 oktober, ‘s middags.
Thema: Output Process Management —procesmanagement specifiek voor outputomgevingen

Output Process Management krijgt steeds meer belangstelling omdat de complexiteit binnen outputomgevingen toeneemt — vooral door de overgang naar alternatieve en digitale distributiekanalen. Deze nieuwe distributiekanalen stellen specifieke eizen en er komen nieuwe functies bij die in bestaande workflows geïntegreerd moeten worden. Denk hierbij aan de elektronische handtekening, het inrichten van documentportals, de afhandeling van gebouncde e-mails etc. Hierdoor groeit de vraag naar flexibele procesinrichting, meer grip op de verwerking, snelle implementaties en de verhooging van het reactievermogen.

Dit seminar zal antworden geven op de belangrijkste vragen, zoals: Zijn er tools die specifiek hierop inspelen? Wat bieden deze tools out-of-the-box? Hoe werken die en wie binnen een organisatie gat ermee werken? Welke kennis is hiervoor nodig? Hoe lang duren dergelijke implementatietrajecten?

Speak Your Mind

*