Reindert Roessingh EDP, VGZ

EDP is een waardevolle erkenning voor mijn kennis op het gebied van document management.