Sponsoring

Sponsoring-networking

Zonder de hulp van sponsors zou Xplor Nederland niet in staat zijn geweest uit te groeien naar de organisatie die zij nu is. Het bestuur is hard bezig om invulling te geven aan de nieuwe, op actuele behoeftes van de documentprofessional afgestemde strategie. Hierdoor kan Xplor Nederland voor u als sponsor weer een prominente rol als kennisplatform invullen.

Door een actieve sponsorbijdrage te leveren aan Xplor Nederland verzekert u zichzelf van een interessante exposure binnen één van uw belangrijkste doelgroepen: de documentprofessional.

Graag komen we langs om samen met u een sponsorpakket op maat te bespreken dat compleet afgestemd is op uw bedrijfsdoelstellingen.
Maak hiervoor een afspraak via het .