Nieuws van Xplor Nederland

Wim Ledder nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Xplor Nederland op 6 april jl. bij Ricoh in ’s-Hertogenbosch hebben de Xplor-leden unaniem ingestemd met de benoeming van Wim Ledder als hun voorzitter. Ledder is redelijk ingevoerd in het documenten domein. Enerzijds door zijn facilitaire ervaring in zijn professionele loopbaan binnen het bank- en verzekeringswezen. Anderzijds door zijn voorzitterschap van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten. In de voorbije maanden heeft hij met het bestuur van Xplor een eerste aanzet gemaakt voor herijking van de strategie. “Dat is wel nodig”, aldus Ledder tijdens de ALV. “Xplor is een financieel zeer gezonde vereniging, heeft bijna 200 leden en hoeft wat dat betreft niet op de Intensive care en ook niet gereanimeerd te worden. Daarentegen kan Xplor een flinke dosis verse zuurstof wel goed gebruiken”. De ALV stemde in met z’n plan van aanpak, dat ervan uitgaat dat de nieuwe strategie in het najaar wordt ingevoerd.

Bestuursuitbreiding 

Bas de Witte EDP, Solution Consultant bij OpenText, is per 20 april jl. toegetreden tot het bestuur van Xplor Nederland. Het bestuur van Xplor Nederland is zeer verheugd met zijn snelle toetreding en ziet uit naar de samenwerking met hem. De Witte heeft veel ervaring in het documenten domein opgedaan bij diverse ondernemingen als HP, Codast en ABB en namens deze ondernemingen bij opdrachtgevers zoals AEGON, Agis, Eneco, KPN, PostNL en Reaal. De Witte is sinds 2010 bij Xplor Nederland gecertificeerd als EDP-professional en al jarenlang actief lid van de vereniging. De Witte geeft aan erg veel zin te hebben in deze uitdagende bestuursfunctie en zou het logisch vinden als Xplor Nederland zich breder ontwikkelt binnen het documenten domein.

Regionale bijeenkomsten

Het bestuur van Xplor Nederland heeft in haar vergadering van 19 april jl. de uitvoering van het tijdens de ALV goedgekeurde Plan van Aanpak voor de herijking van de strategie vastgesteld. Als eerste vervolgstap worden nu regionale bijeenkomsten belegd waarin het bestuur met de leden in gesprek gaat over de toekomst van Xplor Nederland. Op de uitnodigingen voor deze bijeenkomsten kunnen de leden in week 17 (24 t/m 28 april) intekenen op verschillende locaties en datums/tijdstippen. De bijeenkomsten zelf vinden plaats in de periode van 15 mei t/m 16 juni. De uitkomst van deze regionale bijeenkomsten vormt de input voor de Benen-Op-Tafel-sessie van het bestuur die eind juni plaatsvindt. Het bestuur zal tijdens deze BOT-sessie een aantal leden uitnodigen om deel te nemen.

Start 2017 EDP-Cyclus

Op 18 april jl. is de 2017 EDP-Cyclus van start gegaan met zeven (7) kandidaten. Tijdens het aankomende half jaar stellen deze kandidaten, onder begeleiding en met ondersteuning van mentoren, een drietal representatieve cases op. Deze cases moeten in totaliteit zowel een breed terrein bestrijken als een zekere diepgang hebben.
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst, wanneer traditioneel de EDA- en EDP-certificaten worden uitgereikt, zullen wij zien wie de eindstreep heeft gehaald. Wij wensen de kandidaten veel succes toe!
Meer informatie over het EDP-certificaat staat hier te lezen.

Laat wat van je horen

*