Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om het aanbod van informatie op de website van Xplor Nederland zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Xplor Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s en dergelijke) op deze site mogen – behalve voor privĂ© gebruik – niet zonder schriftelijke toestemming van Xplor Nederland worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.