Xplor Nederland staakt haar activiteiten

De leden van Xplor Nederland hebben in twee Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 7 februari en 5 maart jl. besloten de vereniging te ontbinden en het batig saldo in te zetten voor het borgen van de EDP-certificering.

In het algemeen komt de behoefte aan traditionele domein/branche verenigingen onder druk. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de mogelijkheden die de hedendaagse digitale community biedt. Anderzijds zijn mede door de gewijzigde maatschappelijke situatie vrijwillige taken minder vanzelfsprekend geworden en steeds moeilijker vervulbaar. Aan deze algemene trend lijkt ook de Vereniging Xplor Nederland niet te kunnen ontsnappen.

Het langzaam uitfaseren van het traditionele domein dat leden in de vereniging aan elkaar bond doet wellicht een extra duit in het zakje. Daarnaast is gebleken dat ondanks de in 2017 herijkte strategie nieuwe leden en sponsoren niet of nauwelijks meer zijn te interesseren in de vereniging. Het aantal leden is in 2018 met 15% sterk teruggelopen.

De leden brengen en halen nauwelijks meer iets binnen het netwerk van Xplor Nederland. De belangstelling voor de georganiseerde evenementen in 2017 en 2018 was kwalitatief en kwantitatief ver onder de maat. Al met al dreigde de vereniging in financieel (te) zwaar weer te komen.

Toen reeds medio 2018 deze ontwikkeling zich begon af te tekenen heeft het bestuur zich gebogen over de toekomst van de vereniging. Waar mogelijk werden verplichtingen geflexibiliseerd.

In het najaar vatte de overtuiging steeds meer post dat er geen zinvolle toekomst meer was voor de vereniging en dat een ongewijzigde koers tot een financieel debacle zou leiden.

Het bestuur besloot in januari 2019 een Bijzondere Ledenvergadering bijeen te roepen en de leden voor te stellen de vereniging te ontbinden en de EDP-certificering veilig te stellen.

De Stichting Xplor Nederland Evenementen die voor de Vereniging Xplor Nederland de evenementen organiseert wordt omgezet naar een stichting die borging van de EDP-certificering veiligstelt en de EDP-certificering voor de Nederlandstalige markt toekomstbestendig maakt.

Aankondiging samenwerking: korting voor Xplor-leden bij IT-University!

Xplor Nederland is een speciale samenwerking met IT-University aangegaan wat heeft geresulteerd in groot voordeel voor de leden!

Introductie IT-University
IT-University past ‘Het Nieuwe Leren’ actief toe, waardoor je als cursist zelf kunt bepalen WAT, HOE, WAAR en WANNEER je wilt leren. In de praktijk betekent dit:

 • Je kunt kiezen uit een breed aanbod van e-learning modules.
 • Je volgt de cursussen m.b.v. de IT-University New Learning APP.
 • Je staat in contact met je eCoach.
 • Je volgt je ontwikkeling via rapportages.


Met de cursussen van IT-University kun je prima aanvullende kennis opdoen welke je in je dagelijks werk als document manager, specialist voor klantcommunicatie, analist, domein architect etc. nodig hebt. Denk hierbij aan de volgende kennisgebieden:

 • Datastructuren, zoals XML (vooral XSD development), JSON
 • Gebruik van webservices, kenmerken en verschillen, tools voor simulatie van SOAP en andere webservice-oproepen
 • HTML5, verschil met HTML4, ontwikkeling van style sheets voor responsive design
 • JavaScript development
 • IT-gerelateerde methodologieën, zoals ITIL, Agile, Scrum, Prince etc.

Let op: Dit is slechts een eerste greep uit hun cursusoverzicht. Kijk even zelf, als je geïnteresseerd bent in aanvullende onderwerpen.

De overeenkomst met IT-University en wat is het voordeel voor Xplor leden:
De leden van Xplor krijgen een 100% langere looptijd, waarbij leden niet 12 maanden maar 24 maanden gebruik kunnen maken van de Blauwe Draad Basic (in de praktijk komt dit neer op een 50% korting). Deze korting betreft het complete cursusoverzicht.

Als je gebruik wilt maken van de korting voor Xplor-leden, dan gaat dit als volgt:

 • Neem contact op met Xplor Nederland
 • Vervolgens krijg je een kortingscode die je bij de registratie kunt gebruiken.

Tijdens de nazomerbijeenkomst op 13 september a.s. zal een vertegenwoordiger van IT-University aanwezig zijn om aanvullende informatie te verschaffen.

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.
En stuur ons vooral feedback over je ervaringen, of beter zelfs: deel deze met je collega-leden in de Xplor-App!

Contentcommissie weer leven ingeblazen

Xplor Nederland ContentcommissieVanuit het bestuur hebben we de content voor de bijeenkomsten van het afgelopen jaar uit ons eigen netwerk bijeen kunnen brengen. Maar nu moeten we hulp zoeken en daar komt het goed uit dat Xplor Nederland ooit een Contentcommissie had met professionals uit het vak die over een heel breed netwerk beschikken. Dus, die gaan we weer erbij betrekken om content en sprekers aan te dragen die in de lijn liggen van onze strategie:
Documentmanagers helpen om de overstap te maken van papier naar de digitale wereld; bijvoorveeld door ze voor te bereiden om met de Nieuwe Stakeholders over bedrijfsdoelstellingen te praten i.p.v. technologie.

En ook daar hoort weer een logotje bij – zie boven.
Meer informatie over de Contentcommissie via: http://www.xplor.nl/index.php?id=2&command=bekijk&config=newsflash&rec=91

Het architectenoverleg komt voor elkaar – eindelijk!

Architectenoverleg logoHet idee spookt al lang in de hoofden van een aantal mensen bij Document Dialog. Maar nu hebben we de juiste sponsor, de juiste setting en het juiste moment te pakken. De ongelooflijk snelle acceptatie van digitaal werken en digitaal communiceren heeft als gevolg dat alle grote organisaties hun documentinfrastructuur moeten herzien, uitbreiden en open stellen voor de veranderingen. Allemaal opnieuw het wiel uitvinden? Wij dachten dat dit beter kan en hebben vanuit Xplor de wekgroep ‘Architectenoverleg’ in het leven geroepen. De aankondiging op de voorjaarsbijeenkomst had al veel positieve reacties gehad. De uitnodigingen voor de kick-off zijn nu de deur uit en de aanmeldingen stromen binnen.

En daar hoort natuurlijk een logotje bij – zie boven.

Meer informatie over motivatie, doelstelling een opzet zie : http://www.xplor.nl/index.php?id=2&command=bekijk&config=newsflash&rec=90

Van het bestuur

Maandlijks werkt het bestuur aan de vernieuwing van Xplor. Gisteren zijn er weer een aantal stappen gezet. Xplor wil op een andere manier samenwerken met haar sponsoren. Het bestuur wil klanten van sponsoren de kans bieden te delen in de kennis Xplor leden. Door een interactie met bestaande maar ook nieuwe leden ontstaat er meer waarde voor de sponsor. Edward werkt dit idee uit met een aantal potentiële sposoren.

Xplor wil met werkgroepen verder kennis gaan ontwikkelen voor de branche. Een eerste initiatief van Roberto gaat vorm krijgen. De werkgroep Architectenoverleg voor ECM en EOMS. Het plan wordt uitgewerkt.

Voorbereidingen EDP-cyclus 2013

edp_logoNa de succesvolle cyclus van vorig jaar, met maar liefst acht (8) nieuwe EDP’s, wordt ook dit jaar weer aangevangen met een EDP-cyclus. Achter de schermen is en wordt er door het EDP-team hard gewerkt aan de kwaliteit en aan de programmering op basis van beleidslijnen vanuit Amerika. Wil je dit jaar ook aan de EDP certificering beginnen? Of wil je weten wat het inhoudt en wat het voor jou persoonlijk kan betekenen? Laat het ons weten. Of kom naar de informatiebijeenkomst op 2 april. Meer informatie hierover spoedig. Meld je alvast aan via

Het werk aan de nieuwe XPLOR-NL website is begonnen!

Het wordt eindelijk waar! We gaan eindelijk de website aanpakken. Heel veel ideëen, het liefst gisteren klaar, maar we weten allemaal hoeveel vakkennis erachter zit om het meteen goed te doen. Daarom gaan we professionele hulp erbij betrekken. De eerste gesprekken met website bouwers gaan binnenkort beginnen. Het enige wat een beetje vast staat 🙂 is, dat we voor WordPress als platform hebben gekozen. Spannend! Wordt vervolgt!

Jaarprogramma 2013 nu al klaar!

Wederom een goede bestuursvergadering gehad. De sfeer is steeds uitstekend en niet onbelangrijk: erg constructief. Uitvoerig stilgestaan bij het jaarprogramma voor 2013. Het is ons nog nooit gelukt dit zo vroeg in het jaar te doen! We zetten de lijn van dit jaar door. Niet te veel bijeenkomsten maar wel kwalitatief goed. De opzet van dit jaar is immers goed bevallen. De opkomst van de bijeenkomsten is erg goed geweest. De inhoud van de sessies werd als goed beoordeeld. Dit smaakt naar meer.