Nazomerbijeenkomst – Process Management

Datum  : 10 Oct 2012, 12:00 - 18:30

“Alles onder controle … zoals u ziet” — Hoe kunnen grafische beheerstools helpen bij de overgang naar multichannel-distributie?

Vooral de overgang naar alternatieve en digitale distributiekanalen zorgt ervoor dat de complexiteit binnen outputomgevingen toeneemt. De nieuwe distributiekanalen stellen specifieke eisen en er komen nieuwe functies bij die in bestaande workflows geïntegreerd moeten worden. Denk hierbij aan de elektronische handtekening, de koppeling met documentportalen, de afhandeling van gebouncede e-mails etc.

In deze bijeenkomst hebben we laten zien hoe grafische tools kunnen helpen om meer grip te krijgen op de verwerking: flexibiliteit, controle, minder specialisme.
Presentaties:

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met VGP.