Eerste EDP Kennissessie 2016

Kaart wordt geladen...

Datum  : 31 May 2016, 18:00 - 19:30
Locatie : ABN AMRO Bank

Elk jaar organiseert Xplor Nederland een drietal kennissessies speciaal voor EDP’s, EDA’s en kandidaat EDP’s.
Doel is om in besloten kring interessante en innovatieve onderwerpen te behandelen.
We willen de deelnemers boeien en verbazen door innovaties te presenteren die mogelijk onze communicatie-wereld raken: verrassende communicatieoplossingen, nieuwe technologie, bijzondere vindingen.

Net als vorig jaar focussen we op interactieve en creatieve sessies waarin de deelnemers geprikkeld worden en tot nadenken worden aangespoord.
De sessies beginnen traditiegetrouw rond 18.00 uur. Ontvangst is een half uurtje eerder en voor een (broodjes)maaltijd wordt gezorgd.

 

Eerste EDP Kennissessie

Met onderwerpen die als belangrijk voor ons vakgebied worden ervaren, hebben we het volgende programma samengesteld:

• René Joor EDP (The Message Company)
Hoe verhoudt informatie in ERP systemen zich tot de informatie die besloten ligt in de ECM systemen, en hoe ontsluiten we alle informatie in samenhang?
Hierbij komen de volgende vragen aan bod:
a) Welke informatiedomeinen zijn er?
b) hoe ontsluiten we de informatie uit alle domeinen in samenhang en op gestructureerde wijze?
c) Welke uitdagingen zijn er voor de documentprofessionals op dit terrein?

• Hans Dickerscheid EDP (DaDoLog)
Uitbesteding van Document Compositie en Post processing
Het uitbesteden van processen die niet tot de echte core processen van organisaties gerekend worden, vindt meer en meer plaats. Eerst zagen we dat print en mail veel buiten de deur werd geplaatst en bij fulfilmentpartijen werd ondergebracht. Nu is er een nieuwe uitbestedingstrend.
Hans neemt jullie mee in een uitbestedings-praktijkcase die hij recentelijk heeft afgerond.
Het betreft de uitbesteding van Document Compositie en Post processing bij het Verzekeringsdeel van een grote organisatie uit Zuid Holland, waarmee de gehele voortbrengingsketen voor dit organisatiedeel buiten de deur is geplaatst.
Hij zal toelichten hoe deze keuze tot uitbesteding gekomen is, wat er allemaal voor nodig was om het te kunnen doen en wat de ervaringen waren gedurende het gehele proces.

Bij voldoende tijd kunnen ‘ter plekke ter tafel gebrachte onderwerpen’ nog nader in de groep behandeld worden.

Aanmelden voor deze sessie  (exclusief toegankelijk voor EDP’s, EDA’s en kandidaat-EDP’s) kan direct via een mailbericht aan .
Je ontvangt daarna een bevestiging.

****************************************************************************

De data van de twee volgende EDP Kennissessies zijn: 30 juni en 7 september.
Houd deze data vast vrij in de agenda!