Bijzondere Algemene Ledenvergadering(ALV)

Kaart wordt geladen...

Datum  : 16 Dec 2014, 15:00 - 18:00
Locatie : Xplor Nederland/GEA

EyeCatcher
Xplor Nederland nodigt haar leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering(ALV). Aanleiding is de geplande fusie met de vereniging document@work.

De bestuursleden van beide verenigingen hebben een voorstel uitgewerkt om de activiteiten van document@work voort te zetten binnen Xplor Nederland. Het bestuur van Xplor Nederland ziet de keuze van document@work als dé kans om een nog sterker kennisplatform te ontwikkelen: een platform dat recht doet aan de veranderende omgeving van de leden van beide verenigingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ‘">Voorstel overname activiteiten document@work’ van 28 oktober 2014.

Programma

 1. Ontvangst vanaf 15.00 uur / Start om 15.30 uur
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vergadering/actielijst laatste vergadering (zie website voor de “Notulen ALV 2014”)
 4. Voorstel voor fusie met document@work (">zie boven genoemd document ‘Voorstel…’)
  Afstemming – geen formele besluitvorming.
 5. Wisselwerking met de leden: waarop moet Xplor zich de komende jaren richten?
  Het bestuur wil ‘spontane’ discussie en feedback op de visie, de carrièreontwikkeling als doelstelling, de ervaringen en toekomstige invulling bijeenkomsten, het sponsorbeleid, etc. Het bestuur nodigt haar leden uit mee te werken aan de invulling van de strategie:

  • welke onderwerpen zijn interessant voor seminars en workshops?
  • hebben de leden ideeën voor alternatieve vormen van kennisdelen?
  • bestaat er belangstelling voor andere vormen van netwerken? Zo ja, hoe kunnen deze er dan uitzien?
  • wat missen de leden in de propositie van Xplor Nederland?
  • welke inzet kan het lid leveren om de vereniging nog beter te laten aansluiten bij de behoefte?
 6. Rondvraag

Afsluiting met een netwerkborrel.

Toegang tot de ALV is beperkt tot Xplor leden.

Vooraf-aanmelding is noodzakelijk. Dit kan via .
Na aanmelding ontvang je een bevestiging