Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV)

Kaart wordt geladen...

Datum  : 24 Mar 2015, 17:00 - 19:00
Locatie : Xplor Nederland/GEA

Beste leden Xplor Nederland,
De besturen van Xplor Nederland en document@work hebben een voorstel uitgewerkt om de activiteiten van document@work voort te zetten binnen Xplor Nederland. Het bestuur van Xplor Nederland ziet de keuze van document@work als dé kans om een nog sterker kennisplatform te ontwikkelen: een platform dat recht doet aan de veranderende omgeving van de leden van beide verenigingen.

Agenda

  1. Ontvangst vanaf 16.30 uur
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststellen notulen van de ALV gehouden te Breukelen op 1 april 2014 (zie Notulen ALV 2014)
  4. Vaststellen quorum — minimaal 2/3 van de leden moet aanwezig zijn anders kunnen we niet stemmen over de voorgenomen fusie en de nieuwe statuten
  5. Stemmen voorgenomen fusie (zie Fusievoorstel)
  6. Stemmen aangepaste statuten (zie ">Voorstel)
  7. Samenstelling bestuur na de fusie
  8. Rondvraag

Aansluitend vindt een korte borrel plaats.

Stemmen agendapunten 5 en 6

De statuten van Xplor Nederland schrijven voor dat een fusiebesluit en een statutenwijziging met een 2/3 meerderheid van stemmen genomen moet worden. En dat tenminste 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn, dan wel bij volmacht hun stem hebben uitgebracht.
Het bestuur houdt er rekening mee dat het minimale quorum voor een dergelijke stemming niet gehaald gaat worden en dat er niet gestemd kan worden.
Daarom heeft het bestuur een tweede datum voor een algemene ledenvergadering gereserveerd op 21 april 2015.
Vooraf-aanmelding is noodzakelijk en kan tot uiterlijk maandag 23 maart a.s.
Dit kan via .

Graag tot 24 maart.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Xplor Nederland
www.xplor.nl