Algemene Ledenvergadering

Kaart wordt geladen...

Datum  : 24 May 2018, 14:00 - 15:00
Locatie : Nationaal Archief

De ALV (Algemene Ledenvergadering) van Vereniging Xplor Nederland vindt voorafgaand aan het evenement ‘Digitale Duurzaamheid – houd het vindbaar’ plaats.

De agenda voor deze jaarlijkse ledenbijeenkomst is als volgt:

 

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 6 april 2017 *
 3. Verslag van de activiteiten in 2017   –   Status herijking strategie
  – Communicatie
  – EDP
  – Samenwerking
  – AIIM Chapter
  – Evenementen
  – Leden en sponsorwerving
 4. Bestuurswisselingen:
  – Afscheid Philip van der Most
  – Benoeing Johan Hooglander als penningmeester
 5. Financieel verslag en décharge bestuur en financiën
 6. Sluiting

* Hier op de website vindt u de notulen van de ALV van vorig jaar (6 april 2017).

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Om ons te ondersteunen in het aankomende jaar en te zorgen voor continuïteit van het bestuur in de daarop volgende jaren. Draagt u Xplor Nederland een warm hart toe en wilt u een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van deze kennisorganisatie, neem dan contact met ons op.

De ALV (Algemene Ledenvergadering) van Vereniging Xplor Nederland vindt voorafgaand aan het evenement ‘Digitale Duurzaamheid – houd het vindbaar’.