Alleen maar winnaars!

Op de langste dag van het jaar (woensdag 21 juni) vond de BOT (Benen-Op-Tafel)-sessie plaats op een woonboot in Loenen a/d Vecht. Een inspirerende locatie voor een brainstormsessie met mooie input voor een herijking van de strategie van Xplor Nederland als resultaat.

                           

Dank aan alle betrokkenen: bestuursleden Xplor Nederland, deelnemers aan en regio-coördinatoren* van de resp. regionale bijeenkomsten (Amsterdam e.o., Noord-Oost Nederland, Zuid-Oost Nederland, Brabant/Zuid-Nederland en Midden-Nederland).

Zoals beloofd zouden wij uit alle deelnemers aan alle regionale bijeenkomsten drie (3) leden uitloten die naar eigen keuze het volgende aangeboden krijgen:

  • gratis jaarabonnement op een aan het vakgebied gerelateerd tijdschrift, of 
  • gratis toegang tot een aan het domein gerelateerd evenement in Europa, of 
  • gratis deelname aan een aan het domein gerelateerde opleiding.

Roberto Nagel M-EDP (Document Dialog) trok drie namen uit de ‘hoge hoed’ en de winnaars – die inmiddels op de hoogte zijn gesteld – zijn:

Wim van Werven

Robin van der Hoeven EDP

Peter de Jong

 

Met hetgeen besproken is (waarbij de input uit de regionale bijeenkomsten als basis diende), kan het bestuur de visie, missie en strategie van de vereniging Xplor Nederland verder aanpassen. Deze worden direct na de zomer met alle leden gedeeld tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 september a.s.. Dat zal tevens het moment zijn waarop de drie nieuwbakken bestuursleden (Bert Alblas, Peter van der Vorst en Bas de Witte), officieel als bestuursleden zullen worden geïnstalleerd.

We zullen de locatie en het aanvullende programma voor deze bijeenkomst ruim vooraf communiceren.

Voor nu wensen wij jullie een fijne zomer toe en we zien graag velen van jullie bij de diverse najaars-activiteiten van de vereniging Xplor Nederland!

* Speciale dank aan de regio-coördinatoren: Hans van Breeden EDP; Jeroen Huinink EDP; Peter de Jong; Peter Kruijt EDP; Raymond de Laet EDP; Michel Maas EDP en Reindert Roessingh EDP

Laat wat van je horen

*